Bär: Manfred Klein Bärenführer: Emil Krämer Musik: Werner Metzner
Teufelsgeige:
Manfred Burbach Neger: Dieter Brombach Frau: Kurt Schäfer
Dirigent: Dietrich Schmitt Kassa: Günther Franz